Revízie regálových systémov

Za konkrétny stav regálového systému je zodpovedný majiteľ, alebo prevádzkovateľ regálového systému. Ak sa regálový systém používa, je povinnosť ho pravidelne kontrolovať a v prípade zistených poškodení uviesť do vyhovujúceho stavu.

Súčasťou našich služieb je aj ponuka pravidelných kontrolných prehliadok regálových systémov vyplývajúcich z STN 15 635. Po vykonaní prehliadky vyhotovíme zápis z prehliadky so súpisom a klasifikáciou poškodení (nízke, vyžadujúce údržbu, nutné k výmene).

Po ukončení vyhotovíme prípadnú cenovú ponuku na odstránenie zistených nedostatkov a poškodení.

Vypracujeme ponuku na mieru!

Radi vám pomôžeme s našimi službami alebo produktmi. Cenovú ponuku vám spracujeme po dohode. Sme flexibilný a spoľahlivý tím.

Vybrané práce

Kontaktujte nás